ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยกองสวัสดิการลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2565


ข่าวกิจกรรม
เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยกองสวัสดิการลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2565
เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยกองสวัสดิการลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2565
               เทศบาลเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565 ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนมาตรการดำเนินงานร่วมกันทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพโดยมีตัวแทนและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชนทั้ง 29 ชุมชน
การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนทั้ง 29 ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร