ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พสกนิกรชาวเทศบาลเมืองปทุมธานี