กิจกรรมเทศบาล

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566


 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

เลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

 

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี
สนับสนุนการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566


ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
#รู้ก่อนเลือก รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเลือกตั้ง ส.ส. รู้แล้วคุณจะอยากออกไปใช้สิทธิ กดอ่านข้อมูล  https://thaivote.info/
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

 

ปฎิทินการเลือกตั้ง 2566

https://thaivote.info/c2
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
https://thaivote.info/c6
- แอปพลิเคชันอํานวยความสะดวกข้อมูลในการเลือกตั้ง
https://thaivote.info/c11
- หลักฐานแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
https://thaivote.info/c14
- ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
https://thaivote.info/c19
- ที่มา เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.
https://www.ect.go.th/ect_th/

หรือสามารถ Download เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ : ดาวน์โหลดเอกสาร 

ศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444 

 

ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

ผ่านเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือ แอพลิเคชั่น Smart Vote

 

 

 

   
 - ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ   ดาวน์โหลดเอกสาร  
- สื่อประชาสัมพันธ์ที่ต้องรู้ก่อนเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดเอกสาร 
- ขอเชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ดาวน์โหลดเอกสาร 
- การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง   ดาวน์โหลดเอกสาร