กิจกรรมเทศบาล

จัดประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2565


 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล 29 ชุมชน เข้าร่วมประชุม

เพื่อนำเสนอข่าวสารจากทางราชการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้ง ระดมความคิดเห็นของชุมชนและเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการต่างๆ ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี