กิจกรรมเทศบาล

ตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ วันที่ 23 มี.ค. 2566


 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

แพทย์หญิงไกรวิพร เกียรติสุนทร และ แพทย์หญิงปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา

โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน “ ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ ”

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยนายธนเดช จะบัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพูลศรี หาญสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยเป็นการตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน “ ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ ”

ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

ตามกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยไตวายที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อเตรียมรองรับการเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้เมื่อผ่านกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลจะแจ้งกำหนดการเปิดให้บริการแก่ประชาชนในลำดับต่อไป