กิจกรรมเทศบาล

ติดตามระดับน้ำจากกล้อง CCTV บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ


 

ติดตามระดับน้ำจากกล้อง CCTV บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ