กิจกรรมเทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.2565


 

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย

เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปทุมธานี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด และท่าน้ำสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี

ภายใต้การรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด