กิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565


 

 

 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ออกพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก

ที่เข้าร่วม “ โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2565 “

โดยมี นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก ให้การต้อนรับ

เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพ รายได้เสริม และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ให้กับประชาชน

โดยกำหนดจัดอบรมอาชีพ “ การทำตระกร้าหวาย ” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี