กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 24 พ.ย. 2565


กิจกรรมเทศบาล
เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 24 พ.ย. 2565

 

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
แก่นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์