กิจกรรมเทศบาล

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19)


        เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(COVID-19) พร้อมทั้งแจกน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับใช้ฉีดในบ้านเรือน และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ทั้ง 29 ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ พร้อมทั้งตลาดสดเทศบาลฯ ตลาดพิทักษ์สันติ ตลาดโต้รุ่ง และบริเวณป้ายรถประจำทางเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) ให้กับประชาชนในชุมชน และผู้ประกอบการภายในตลาด 

       ทั้งนี้เทศบาลเมืองปทุมธานีขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) เป็นอย่างดีจนทำให้ภายในเขตเทศบาลฯ ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัส(COVID-19)