กิจกรรมเทศบาล

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 27 ก.ย. 2565


 

 

 

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธาน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ (ชั้น 5) เทศบาลเมืองปทุมธานี