กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 22 ต.ค.2562


 

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำชาวชุมชน พร้อมจิตอาสา และพนักงานเทศบาล

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณถนนเทศปทุม