กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 25 ก.ค. 2566


 

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ณ วัดบางโพธิ์ใน วัดโสภาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดฉาง และวัดโคก ให้แก่พระภิกษุและสามเณร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยพุทธ