กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันที่ 12 ก.ค. 2565


 

 

 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดโสภาราม วัดบางโพธิ์ใน วัดโคก และวัดฉาง

ให้แก่ภิกษุและสามเณร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยพุทธ

 

ประมวลภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่