กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานวิถีไทยรามัญ 17 มี.ค. 2565


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานวิถีไทยรามัญ

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานวิถีไทยรามัญ ประจำเดือนมีนาคม บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นโดย อำเภอเมืองปทุมธานี

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร สืบสานวิถีไทยรามัญ

เป็นการตักบาตรอาหารสุก คาวหวาน และอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำในทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้มีการรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

ภายใต้การรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด