กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานวิถีไทยรามัญ 17 มี.ค. 2565


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานวิถีไทยรามัญ 17 มี.ค. 2565

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานวิถีไทยรามัญ

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานวิถีไทยรามัญ ประจำเดือนมีนาคม บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นโดย อำเภอเมืองปทุมธานี

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร สืบสานวิถีไทยรามัญ

เป็นการตักบาตรอาหารสุก คาวหวาน และอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำในทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้มีการรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

ภายใต้การรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด