กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 พ.ค. 2565


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โดยในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 และสวนสุขภาพญสส. 84 เทศบาลเมืองปทุมธานี

จุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน