กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562


 เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

 

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 


 

 
         
   

 

 

เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี