กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 วันที่ 10 มี.ค. 2566


 

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางปรอกร่วมกับเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมซุ้มต่างๆภายในงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นด้านต่างๆ การประกวด “สาวงามบางปรอก” การแสดงชุดเต้น “บาสโลป” และ การแสดงชุดเต้น “วอเตอร์”

ทั้งนี้การจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเชิดชูสตรีที่เป็นจิตอาสาและประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี