กิจกรรมเทศบาล

คลิกนิกไตเทียม เทศบาลเมืองปทุมธานี - ธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการวันแรก วันที่ 29 พ.ค. 2566


 

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี

ตรวจเยี่ยม การเปิดให้บริการ คลินิกไตเทียม เทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ เป็นวันแรก

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดย คลินิกไตเทียม เทศบาลเมืองปทุมธานี - ธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไป ไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในเขตเทศบาลฯ

โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง

จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการฟอกไต ด้วยเทคโนโลยีฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafilltration) ซึ่งเป็นเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิที่มี เข้ารับบริการได้ เช่น

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง ฟอกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิทธิประกันสังคม ฟอกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิทธิข้าราชการ สำรองจ่าย เบิกคืนได้ตามสิทธิ

ผู้ป่วยไม่มีสิทธิใดๆ ชำระเงินสด จำนวน 1,500 บาท

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ วันละ 3 รอบ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.

รอบ1 เวลา 6.00 น. รอบ2 เวลา 10.00 น. รอบ3 เวลา 14.00 น.

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี ชั้น 2

สำหรับผู้ป่วยที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการได้ที่

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- คุณพัชรินทร์ หินสุข พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไตเทียม โทร 096 - 629 - 7235

- คุณขวัญฤทัย บุรีรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6111