กิจกรรมเทศบาล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) (รอบเพิ่มเติม


ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เข็มที่ 3 สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่าน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี
(รอบเพิ่มเติม)
เข้ารับบริการวัคซีนได้ในวันที่ : 15 ธันวาคม 2564
สถานที่รับบริการวัคซีน : เซียร์ รังสิต (ชั้น3)
เวลา : 9.00 น. เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องนำมา : บัตรประชาชนตัวจริง , ปากกาส่วนตัว โดยตรวจสอบรายชื่อผ่านการแสกน QR CODE หรือ กดลิ้งค์ดังนี้
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2581 - 6111 และ 0 - 2581 – 2060