กิจกรรมเทศบาล

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563


เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่

ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเดิม