กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี 15 ก.พ. 2565


กิจกรรมเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี 15 ก.พ. 2565

 

 

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี