กิจกรรมเทศบาล

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 25 พ.ย. 2564


 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม AIC

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และอสม.ตำบลบางปรอก

ร่วมประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี