กิจกรรมเทศบาล

ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16 พ.ย. 2565


 

 

 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ เอี่ยมระหงษ์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 29 ชุมชน เข้าร่วมประชุม พร้อมแจ้งปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

นำสู่การขับเคลื่อนภารกิจด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนด้านยาเสพติดของรัฐบาล

และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี