กิจกรรมเทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 5 ธ.ค. 2564


 

 

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ และ นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม ณ อาคารศาลารักษ์ปทุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี