กิจกรรมเทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค. 2565


 

 

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี และพุทธศาสนิกชน

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเดิม

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวก พร้อมตั้งจุดคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565