กิจกรรมเทศบาล

พิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2565 29 พ.ย. 2565


 

 

 

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกหน่วยงานและประชาชน

ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ครบรอบ 86 ปี

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479

จึงกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี