กิจกรรมเทศบาล

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 19 ก.ค. 2566


กิจกรรมเทศบาล
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 19 ก.ค. 2566

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ณ บริเวณด้านข้างธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปทุมธานีขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมหล่อเทียนพรรษา

ระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2566

ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนถึง 17.00 น.

ณ บริเวณด้านข้างธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี

โดยกำหนดนำเทียนพรรษาถวายวัด ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 5 วัด

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

ณ วัดบางโพธิ์ใน วัดโสภาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดฉาง และวัดโคก