กิจกรรมเทศบาล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 เม.ย. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี 

เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

โดยคณะสงฆ์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ณ วัดบางโพธิ์ใน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี