กิจกรรมเทศบาล

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 25 ก.ค. 2566


กิจกรรมเทศบาล
พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 25 ก.ค. 2566

 

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา

โดยเริ่มขบวนแห่ จากสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ผ่านตลาดเทศบาลฯ เข้าสู่ถนนเจริญผลวัฒนา ถนนปทุมสัมพันธ์

และกลับเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อนำเทียนพรรษาถวายแด่วัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษา อนุรักษ์และดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวไทยพุทธ