กิจกรรมเทศบาล

พิธีแห่เทียนพรรษา วันที่ 12 ก.ค. 2565


 

 

 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี และพุทธศาสนิกชน

ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา เพื่อนำเทียนพรรษาถวายแด่วัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษา อนุรักษ์และดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวไทยพุทธ

 

ประมวลภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่