กิจกรรมเทศบาล

มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 20 ธ.ค. 2564


 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองปทุมธานี

นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.บางปรอก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 659 ครอบครัว

โดยมอบถุงยังชีพแก่ผู้เดือดร้อนภายในชุมชน ดังนี้

- ชุมชนบางโพธิ์ใน จำนวน 76 ชุด

- ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส จำนวน 120 ชุด

- ชุมชนคลองพิกุล จำนวน 53 ชุด

- ชุมชนสามเรือนถาวร จำนวน 100 ชุด

- ชุมชนโสภาราม จำนวน 97 ชุด

- ชุมชนวัดฉาง จำนวน 49 ชุด

- ชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม จำนวน 79 ชุด

- ชุมชนวัดโคก จำนวน 85 ชุด