กิจกรรมเทศบาล

มอบหนังสือและตู้วางหนังสือโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน พ.ศ. 2566 วันที่ 17 ก.ค. 2566


 

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี

มอบหนังสือและตู้วางหนังสือ โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน พ.ศ. 2566 ให้กับชุมชนกฤษณา และ ชุมชนแสงชัยพัฒนา

เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และให้เป็นไปตามแนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”

ที่กำหนดให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ชุมชน ตำบล เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง