กิจกรรมเทศบาล

มอบอุปกรณ์กีฬา วันที่ 15 มิ.ย. 2566


กิจกรรมเทศบาล
มอบอุปกรณ์กีฬา วันที่ 15 มิ.ย. 2566

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา

และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ประชาชนในชุมชนเทศสัมพันธ์ ชุมชนซื่อตรง ชุมชนพนาสนธิ์ และชุมชนฉัตรหลวง

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และได้ใช้วัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ครบครันและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง