กิจกรรมเทศบาล

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำ บริเวณวัดโสภารามและชุมชนโสภาราม วันที่ 10 ส.ค. 2566


 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

นางสาวเปรมนิตย์ รัตนวิโมกข์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

พร้อมด้วยประธาน อสม.และผู้แทน อสม.เทศบาลเมืองปทุมธานี

ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำ

บริเวณวัดโสภารามและชุมชนโสภาราม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566