กิจกรรมเทศบาล

ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโควิด-19 ตลาดพูนลาภปทุม 4 ต.ค. 2564


 

 

สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี 

ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโควิด -19 โดยใช้วิธีตรวจจากโพรงจมูก Antigen Test Kit ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในตลาดพูนลาภปทุม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  ณ บริเวณตลาดพูนลาภ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

เทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา อย่านำมือสัมผัสใบหน้า ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัดด้วย

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)