กิจกรรมเทศบาล

วันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2562


เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานเนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมะานี