กิจกรรมเทศบาล

วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” วันที่ 31 มี.ค. 2566


 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี