กิจกรรมเทศบาล

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เทศบาลเมืองปทุมธานี