กิจกรรมเทศบาล

ศูนย์บริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ภายในเขตตำบลบางปรอก

เพื่อตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด พร้อมมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด

ผู้ดูแลท่านใดต้องการคำแนะนำด้านการดูแลมารดาหลังคลอดบุตร และการดูแลทารกแรกเกิด

สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โทร 0-2581-6111 และ 0-2581-2060 ในวันและเวลาราชการ