กิจกรรมเทศบาล

สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 12 เม.ย. 2565


กิจกรรมเทศบาล
สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 12 เม.ย. 2565

 

 

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่

ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี