กิจกรรมเทศบาล

หารือแนวทางในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 10 ก.พ. 2565


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 หารือแนวทางในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับผู้แทน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หารือแนวทางในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี