กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 8 พ.ย. 2565


 

 

 

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบไป

ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทสวยงาม การประกวดนางนพมาศ

การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และการแสดงจากวัฒนธรรมอำเภอเมืองปทุมธานี

ชมมหรสพรำวงย้อนยุค การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจากชุมชน และการจำหน่ายสินค้าจากประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

ซึ่งประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น

เช่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี