กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 18 สิงหาคม 2565


 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (วันที่ 2)

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา

จึงได้จัดบริการตรวจวัดสายตา และหากพบว่ามีปัญหาสายตา เช่น สายตาสั้น หรือสายตายาว จะได้รับบริการตัดแว่น ฟรี

เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือกลุ่มผู้สูงอายุ ให้สามารถอ่านหนังสือและดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยมีเป้าหมายให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 700 คน