กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 17 สิงหาคม 2565


 

 

 

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ออกพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาเข้ารับบริการ

พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี ในการให้บริการแก่ประชาชน

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา

จึงได้จัดบริการตรวจวัดสายตา และหากพบว่ามีปัญหาสายตา เช่น สายตาสั้น หรือสายตายาว จะได้รับบริการตัดแว่น ฟรี

เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือกลุ่มผู้สูงอายุ ให้สามารถอ่านหนังสือและดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยมีเป้าหมายให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 700 คน