กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานีมอบวัสดุอุปกรณ์จราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี วันที่ 13 ก.ย. 2565


 

 

 

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายวริทธิ์พล ยี่สุ่นซ้อน สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล มอบวัสดุอุปกรณ์จราจร ให้กับ สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี

เพื่อร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมืองปทุมธานี และ สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี ในการจัดระเบียบจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก สร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน