กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานีให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 20 เม.ย. 2565


 

 

วันพุธที่ 20 - 21 เมษายน 2565  เทศบาลเมืองปทุมธานี ให้บริการ ตรวจ ATK

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยชุดตรวจ ATK จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อให้ประชาชนที่มีการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

และเข้าสู่ระบบการรักษา การป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว  โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่

และประชาชนร่วมเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี