กิจกรรมเทศบาล

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 25 เม.ย. 2566


 

 

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจาก

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมี นายธนเดช จะบัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมประชุมหารือ ครั้งที่ 2

กับผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อหาแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ก่อสร้าง