กิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2566 วันที่ 5 มี.ค. 2566


 

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2566

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส

โดยมี นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรี และ นายวริทธิ์พล ยี่สุ่นซ้อน สมาชิกสภาเทศบาล

ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานการจัดโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้การจัดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจ

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติด้านวิชาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมซึ่งจะส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ความก้าวหน้า

และความมั่นคงในวิชาชีพตลอดจนเกิดประโยชน์กับนักเรียนในความรับผิดชอบอย่างแท้จริง