กิจกรรมเทศบาล

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วันที่ 1 ก.ค. 2566


 

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566

ณ สนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนปทุมวิไล ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเชียร์การแข่งขันคู่พิเศษเปิดสนาม

ระหว่างคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่ พบกับ คณะครูโรงเรียนปทุมวิไล

สำหรับการจัดแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข